De sleutel tot


de burgergerichte


leefomgeving

Op een nieuwe


manier meedenken


in mijn buurt

Incudem is een nieuw, landelijk platform om de brug tussen burger en gemeente te verkorten en een groter publiek actief te betrekken bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving.

Incudem is op zoek naar 5 co-creatie gemeenten om gezamenlijk dit platform vorm te geven. Zodat burgers in de toekomst laagdrempelig kunnen mee doen, denken en beslissen voor een betere buurt.

Pilot burgergericht beheer.

Incudem is sinds 1 januari 2017 betrokken in de pilot ‘bugergericht beheer’ in gemeente Loon op Zand. Op basis van deze pilot is het idee voor het Incudem platform ontstaan. Een eerste prototype van het platform is recentelijk gelanceerd in Loon op Zand.

Het Incudem Platform

Op basis van ons onderzoek hebben wij een Minimum Viable Product van het platform gebouwd. Deze mock up en bijbehorende functionaliteiten staan hier omschreven.

Iedere gemeente zijn eigen herkenbaarheid

Het incudem platform zal worden vormgegeven volgens de richtlijnen van de landelijke overheid voor platforms. Daarnaast krijgt elke gemeente haar eigen omgeving, zodat de burger ten aller tijden contact en aansluiting houdt met de gemeente. Het platform is 1 integrale plek voor alles rondom de openbare ruimte in de gemeente, van melding tot idee, tot het volgen van initiatieven.

Werkzaamheden en Evenementen

Weten wanneer er in de straat geveegd gaat worden? Of wanneer men gaat starten met de snoei van de bomen, en welke mogelijke overlast hier voor de buurt bij komt kijken. Het kan op het Incudem platform. Daarnaast kunnen inwoners zich inschrijven voor de buitenspeeldag of landelijke opschoon actie.

Ideeen en polls

Burgers kunnen stemmen op verschillende polls die door de gemeente en aannemers worden uitgezet, om zo continu en structureel te toetsen wat de burger het liefst ziet. Daarnaast kunnen burgers zelf ideeen aandragen voor hun buurt of een van de vele gevalideerde vragenlijsten invullen waarmee de gemeente erachter komt welke problematieken er spelen in de leefomgeving in bepaalde wijken. Zo maken we samen de buurt beter.

Effecten van het platform

Waardering omgeving

Meer aansluiting met de eindgebruiker (inwoners, ondernemers en toeristen) van de leefomgeving zorgt ervoor dat er op elk vlak meer rekening kan worden gehouden met de wensen van deze gebruiker. Zo kan de gemeente de waardering van de leefomgeving doen stijgen.

Waardering gemeente

Een gemeente waarin de leefomgeving direct wordt gekoppeld aan de wensen van haar inwoners en bezoekers is een gemeente die wordt gewaardeerd.

Sociale cohesie

Het Incudem platform zorgt voor verbinding in de buurt, omdat initiatieven uit de buurt een betere kans van slagen krijgen. De buurt heeft via het platform de mogelijkheid om zelf een stem te hebben en in beweging te komen.

Inspraak

Het platform biedt burgers een manier om mee te doen, denken en beslissen voor een betere buurt. Dit gebeurt op verschillende manieren: middels polls, vragenlijsten, projecten (waar op gereageerd kan worden) en een slim meldingensysteem.

Inzicht

Het platform genereert veel informatie waarmee gemeenten goede en gegronde belissingen kunnen maken in de verschillende wijken. Deze informatie wordt ingezien middels de Incudem Monitor (de achterkant van het platform). Waar de gemeente en haar aannemers een inlogcode voor krijgen.

Actie

Op basis van de inzichten die uit het platform voortvloeien kunnen er gedegen interventies gedaan worden in de leefomgeving. Hiermee waarborgt de gemeente een stijging in de burgertevredenheid.


Meer weten?

Meer over Incudem kun je vinden in de bijgevoegde documentatie die vrij te downloaden is. Naast meer uitleg over het co-creatie traject en het concept Incudem vind je ook informatie over praktijkvoorbeelden in Loon op Zand. Hier hebben we communicatiecampagnes gecombineerd met onderhoud om de tevredenheid van inwoners middels beleving van de leefomgeving te vergroten.

Case 1


De herfstcampagne

Download pdf

Case 2


De wensboom

Download pdf

Case 3


Aanpak zwerfafval

Download pdf

Algemeen


informatieboek

Download pdf

Co-creatie in 5 sessies

Incudem is op zoek naar 5 bevlogen gemeenten om een gezamenlijk co-creatie traject te starten met aannemers, burgers en gemeenten om de toekomst van de burgergerichte leefomgeving vorm te geven. In fase 1 (Q1 2019) denken we met elkaar de definitie en het ontwerp van het platform uit, en in fase 2 (Q3 2019) lanceren we dit platform in de deelnemende gemeenten.

Alle neuzen dezelfde kant op: als team van ontwerpers (Incudem & partners), opdrachtgevers (gemeenten) en eingebruikers (burgers) formuleren we gezamenlijk de projectambitie.

1 Definitie

Een dag waarin we ons als team gaan onderdompelen in de belevingswereld van de eindgebruiker. Welke aanvullende inzichten kunnen we opdoen door ons te verplaatsen in de wereld van de eindgebruiker?

2 Empathie

Een creatieve dag waarin we de inzichten en ambitie vertalen naar oplossingen. We beginenn breed, en eindigen met een concreet pakket van eisen en ontwikkelpad (roadmap) voor het platform.

3 Brainstorm

De ideeen worden ‘tastbaar’ in een demo-model van het te ontwikkelen platform. Op de dag zelf lopen we als team door diverse iteraties en verbeteringen op basis van een toetsbaar klikmodel.

4 Prototype

Op de laatste dag toetsen we de gekozen oplossingen en achterhalen we aanvullende inzichten in een live test met de eindgebruikers.

5 Verificatie

Interesse? Laat het ons weten.

Mocht uw gemeente geinteresseerd zijn in ons verhaal kunnen wij u uiteraard meer informatie opsturen, of bij u langskomen voor een vrijblijvend gesprek. Laat uw e-mail adres achter en wij sturen en een informatiepakket op.

  • Met elkaar bereiken we meer, en zorgt onze investering voor meer waarde voor de eindgebruiker.
  • Vertegenwoordiging vanuit meerdere perspectieven (burger, aannemer en gemeente).
  • Inspraak in de ontwikkeling vanuit minimaal jouw en 4 andere deelnemende gemeenten.

Onze

partners