Incudem voorspelt


voorkeuren van burgers


in de leefomgeving


bekijk video

Inzicht door big data & small data

Incudem gebruikt leefstijlen en relevante (open) data om voorkeuren van burgers op het gebied van beheer, inrichting en gebruik te voorspellen.

Door dit in meerdere gemeentes in heel Nederland te doen leert Incudem steeds meer over wat de burger waardeert in zijn/haar leefomgeving.

Introductie

Incudem bestaat uit een Monitor en een Toolkit.
De Incudem Monitor is de applicatie welke door verschillende informatiebronnen te combineren (kaartlagen met de leefstijlen, beleidsplannen, GIS kaarten etc.) inzichten genereert over de verwachte wensen van burgers in de leefomgeving.

De Incudem Toolkit is een modulaire applicatie met meetinstrumenten, slimme polls en vragenlijsten die de gemeente kan inzetten in eigen online en offline kanalen om extra informatie op te halen, ideeën te valideren, of om de wens verder uit te diepen.

introductie Incudem

Incudem Monitor

De Incudem Monitor voorziet de gemeente in elk te selecteren gebied van waardevolle inzichten op voorkeuren van burgers in de leefomgeving rondom beheer, inrichting en gebruik.

In dit voorbeeld zoomen we in op het onderdeel 'beheer' in de gemeente Maastricht. Door middel van de dominante leefstijlprofielen (getoond in kleuren) in de wijk maken we inzichtelijk in hoeverre de huidig gehanteerde CROW beeldkwaliteitsniveaus afwijken van de gewenste situatie op de Incudem Monitor.

Incudem Toolkit

De Incudem Toolkit stelt de gemeente in staat om meer te weten te komen over voorkeuren van burgers (in de leefomgeving) op de manier die het best past. Dit kan men inzetten als toevoeging op de initiële inzichten vanuit de Incudem Monitor.

Deze tools kunnen in uw eigen kanalen uitgezet worden. De tools bieden naast offline initiatieven, zoals een een inspraakavond of rondvraag extra/nieuw inzicht in de wens van uw burgers. De uitkomsten van de tools (small data) vullen de inzichten van de Incudem Monitor (big data) automatisch verder aan. Zo komen we steeds dichter bij de burgergerichte leefomgeving.

incudem toolkit
incudem toolkit
incudem toolkit

Sluit de leefomgeving in uw gemeente

ECHT aan op de behoefte van uw burgers?

Incudem is op zoek naar 5 enthousiaste gemeentes om samen met ons een participatievraagstuk aan te pakken. We kunnen u helpen door een rapport te genereren welke inzicht geeft in de voorkeuren van uw burgers, waardoor uw project meer aansluiting vindt met de daadwerkelijke behoefte.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op:
info@incudem.nl of freekhuijsmans 06 41 79 58 88

Deelnemende gemeenten

incudem gemeente

Uw gemeente?

incudem gemeente

Uw gemeente?

incudem gemeente

Uw gemeente?

incudem gemeente

Uw gemeente?

incudem gemeente

Uw gemeente?

Onze

partners