Hallo, wij zijn incudem.

 We zijn er vanaf nu om jouw stem te horen en om jouw buurt te verbeteren & onderhouden.

Hoe zie jij de buurt graag? Gemeente Loon op Zand onderzoekt samen met Incudem de tevredenheid van de inwoners en ondernemers over de openbare ruimte, zodat het beheer en onderhoud hierop aangepast kan worden. Met elkaar zorgen we zo voor een betere, schonere en veiligere buurt.

Jouw mening telt! 

Dit jaar gebruiken we om te onderzoeken wat inwoners en ondernemers belangrijk en minder belangrijk vinden op het gebied van groen, verharding en riolering in hun buurt. Vanuit deze beginsituatie beoordelen we hoe het onderhoud kan worden aangepast aan de wensen van de inwoners en ondernemers. Wordt het belangrijk gevonden dat de struiken gesnoeid zijn, de stoeptegels recht liggen of is het belangrijker dat de hondenpoep is opgeruimd?